KFF Fields & Forests

Vi är ett framåtsträvande och modernt familjeföretag i huvudstadsregionen som säljer närodlade julgranar. Vi värnar om traditionerna kring julfirandet och vill ge våra kunder granar av hög kvalitet som ger en trevlig stämning till julen.

Våra granar odlas på ett hållbart sätt och deltar i att binda kol som en del av kolsänkan och motverkar klimatförändringarna. Vi vill stöda barns och ungas verksamhet genom att hjälpa skolklasser, idrottsklubbar och föreningar att samla in pengar med julgransförsäljning.

Vi servar våra kunder snabbt, effektivt, på ett personligt och flexibelt sätt. Vi strävar till att upprätthålla en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet i en miljö med kulturtraditioner för kommande generationer.

I en snöig skog sitter en leende ung kvinna på en fyrhjuling, en leende ung man står bredvid henne.

Matthias

Claire står för den kreativa sidan. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Hanna

John tar hand om administrationen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Sonja

Familjens hund Camelot är alltid med oss. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Framtida mål

​Vi vill bygga upp en välgrundad verksamhet med ett brett urval av produkter och tjänster som formas efter var och ens önskemål till ett konkurrenskraftigt pris. Vi strävar till att verksamheten genomsyras av ett ansvarsfullt arbete där alla steg i produktens livscykel sköts transparent, enligt våra värderingar och det som vi utlovat.

En grupp människor gör skogsarbete på en snöig sluttning.